DRUKONTLASTING MET BRANDWERENDROOSTER LVH-PR combinatie

Toepassing met drukontlasting

 

 

Met name computerruimten en soortgelijke technische ruimten worden voor de brandbeveiliging veelal uitgerust met een gas-blus-installatie in combinatie met een rookdetectie.

Het effect van een gas-blussing vereist echter tevens een drukontlastvoorziening.

In geval van een brandalarm wordt namelijk in de desbetreffende ruimte(n) een blusgas ingebracht. Dit blusgas expandeert enorm en verhoogt de luchtdruk in

de betreffende ruimte( en )zodanig, dat daardoor het gebouwdeel wordt opgeblazen.

Ter voorkoming van dit probleem, moet worden voorzien in drukontlast-openingen.

In verband met een uitgebalanceerde klimaat-installatie moeten deze openingen onder normale omstandigheden gesloten zijn. Bovendien zijn deze openingen meestal in een brandscheiding( wand en/of dak ) gesitueerd en moeten dus tevens brandwerend zijn uitgevoerd.

Hiervoor is door FSS de LVH-P(ressure)R(elief) brandwerende, drukontlastende roostercombinatie ontwikkeld. Het drukontlastrooster van deze roostercombinatie, bestaande uit een stalen frame en jalouzieën, blijft door een ingestelde, lichte veerkracht gesloten.

De LVH-PR combinatie kan op de gebruikelijke wijze gecombineerd worden met een afdekrooster en/of regeninslagvrij buitenrooster.

 

druk ontlasting