BRANDWEREND VLAMKEREND ROOSTER FSX-80

Het brandwerend en vlamkerend rooster type FSX-80 van FSS International is ontwikkeld om ventilatieopeningen in chemicalien opslagbunkers brandwerend en vlamkerend uit te voeren.

Volgens de PGS-15 richtlijn dienen opslagruimtes doelmatig geventileerd te worden. Tevens dient de omsluitende constructie brandwerend te worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor de ventilatieroosters

Het FSX-80 brandwerend en vlamkerend ventilatierooster van FSS International bestaat uit een samenstelling van een brandwerend rooster type LVH50, een regenwerend buitenrooster en een laag vlamkerend metaalschuim.

Het vlamkerend metaalschuim op basis van een nikkel-chroomverbinding beschikt over een zeer grote luchtdoorlaatbaarheid en zorgt ervoor dat brandbare gassen in een opslagruimte niet via een ontstekingsbron buiten de opslagruimte via de ventilatie-opening tot ontbranding / explosie kunnen komen. Door verhitting schuimen de lamellen van het LVH50 brandwerend rooster op en zo wordt de zuurstoftoevoer afgesloten en een beschermende isolerende laag gevormd.

Het brandwerend en vlamkerend rooster type FSX-80 van FSS International heeft een inbouwdiepte van 80 mm. De vrije luchtdoorlaat van het FSX-80 rooster bedraagt ca. 30% van het bruto roosteroppervlak.

Het brandwerend rooster type LVH50 is getest volgens de Europese norm EN 1634-1 en draagt afhankelijk van de totale constructie bij aan een brandweerstand tot 120 minuten.

Het FSX-80 product is als samenstelling niet beproefd. Dit omdat er nog geen testnorm bestaat voor vlamkerende roosters.

Het product betreft een ontwikkeling op basis van kennis en ervaring. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.