Over FSS International

Brandcompartimentering en FSS International

Jaarlijks ontstaan er in Nederland ongeveer 18.000 branden waarbij forse schade ontstaat. Hierbij vallen elk jaar meer dan 1000 gewonden en 70 doden. De financiele schade ligt tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro.Brandbeveiliging verdiend daarom de volle aandacht.

Een integraal onderdeel van brandbeveiliging betreft brandcompartimentering. Een brandcompartiment geldt als het maximale uitbreidingsgebied van een brand. Afhankelijk van de gebruiksfunctie van een gebouw wordt de maximale grootte van brandcompartimenten vastgesteld. Eisen op dit vlak zijn vastgelegd in het Nederlandse Bouwbesluit.

Een gebouw kan bestaan uit meerdere brandcompartimenten. Deze worden gerealiseerd door het construeren van brandwerende wanden, vloeren en plafonds. Ramen, deuren, ventilatieroosters en doorvoeringen van diverse technische installaties vormen zwakke plekken in de brandwerende scheidingsconstructies. Om dit probleem op te lossen dienen er maatregelen te worden genomen om de brandwerendheid van de gehele constructie in stand te houden. Zo dient er te worden voorzien in brandwerende ramen, deuren en ventilatieroosters en dienen doorvoeren van technische installaties te worden uitgevoerd met brandwerende producten. Deze moeten branddoorslag via de doorvoer voorkomen. De hiervoor te gebruiken producten dienen op hun brandwerende werking te zijn beproefd. Deze moeten aantoonbaar aan de classificatie-eis voor de betreffende toepassing voldoen. Binnen Europa dienen deze producten te zijn beproefd en/of beoordeeld door een Europees geaccrediteerd instituut zoals bijvoorbeeld Efectis, Peutz, Warrington of Applus.

FireStopSystems International beschikt over een groot assortiment brandwerende producten ten behoeve van brandcompartimentering. In eerste instantie is dat een uniek programma aan brandwerende ventilatieroosters. Elk speciaal ontwikkeld voor toepassingen in binnen- en buitendeuren en -wanden, vloeren, kozijnen en plaatsing rechtstreeks op glas.

FireStopSystems International bracht in 2009 als eerste een eigen ontwikkeld gecertificeerd brandwerend glasventilatierooster op de markt. In 2012 was zij de eerste op de markt met een brandwerend rooster welke als alternatief voor een mechanische brandklep in luchtkanalen kan worden toegepast. De brandwerende roosters vinden hun toepassing in een grote verscheidenheid aan gebouwen zoals o.a. scholen, verzorgingshuizen, data centers, transformatorstations, parkeergarages, chemicalienopslagbunkers  en appartementen.

Tegenwoordig biedt FireStopSystems International tevens een uitgebreid programma aan afdichtingsproducten voor installatiedoorvoeren, brandkleppen voor ventilatiekanalen en diverse brand- en rookwerende deurprofielen alsmede akoestisch isolerende deurprofielen.

De technische know-how, flexibele klantgerichte instelling en korte levertijden maken FSS International tot uw uitgelezen partner in brandcompartimentering.

 

Waarom FSS
Wij nemen brandveiligheid serieus. Voor elke situatie bieden wij de juiste oplossing. Daar waar nodig zoeken wij hiervoor de samenwerking met deskundigen binnen ons netwerk. FSS International verkoopt haar producten grotendeels via een dealernetwerk welke onze producten als deel van een totaalconcept kunnen leveren. Onze dealers kunnen altijd steunen op de kennis uit onze organisatie.

Veel van onze producten kunnen wij snel uit voorraad leveren. Wij werken met een eigen koerier zodat indien voorradig producten zelfs de zelfde dag nog geleverd kunnen worden. Wij leveren diverse brandwerende producten, waaronder brandwerende ventilatieroosters, brandkleppen en brandmanchetten.